ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Как да предпазим децата си

Уважаеми родители, за всички нас предстои една необичайна учебна година. Необичайна, защото промени ритъма, нагласите, традициите и нашите отговорности. В изпълнение на ангажиментите си към децата, Министерството на образованието и науката с партньорството на  държавни институции и неправителствени организации се обединиха в една обща цел. В тази връзка Ви предоставяме:

  • Линк към правила за  безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция " Борба с организираната престъпност" и с центъра за безопасен интернет

    https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • Линк към кратък наръчник за родители разработен от Асоциация "Родители" 

    https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing