ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

IV "Б" група "Смехорани"

Екип:  старши учител  - Цена Атанасова

                           учител - Мима Павлова

            помощник възпитател - Вяра Турсунлийска

Екипът на групата работи с Познавателни книжки "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника" 

Групата успешно работи по Проект Педагогическа практика  “Утринна приказка“


СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СУТРИН

 ПС -БЕЛ ПС- МАТЕМАТИКА   ПС- БЕЛ ПС-МАТЕМАТИКА  ПС - ОС 

СУТРИН

ПС- КиТ   ПС- ОС  ПС-ФК ПС-КиТ  ПС- Музика 

СУТРИН

ПС- ФК  ПС- ИИ     ПС- Музика ПС - ИИ 

СЛЕДОБЕД

 

ПС-БЕЛ  ПС- МАТЕМАТИКА 

ПС - БЕЛ

 

ПС - ФК 

ПС- МАТЕМАТИКА  ПС- ФК 

 

ПС - Педагогическа ситуация

Към седмичното разпределение от 17 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба№5 от 03.06.2016г са добавени 3 ситуации:

  •   1 ситуация по Математика - ПС
  •  1 ситуация по Български език и литература – ПС
  •  1 ситуация по Физическа култура - ПС


 Дейности по БДП  "Спазвам пътните знаци"