ДГ "Божур"

Детска градина в град Сливен

     

                     „Много отдавна, в година далечна, в града под Сините скали,

                       нова и бяла, просторна и светла, детска градина отвори врати!

                      Влязоха в нея дечица добрички, изпълни се тя със смях и игри,

                     В дом се превърна за толкова много смели и искрени детски мечти.“

    Петдесет години  ДГ „Божур“, гр. Сливен, отстоява своя имидж като специфична образователна автономия и духовно средище, в което на децата се дават възможности: за пълноценна личностна  изява чрез игра, общуване с връстници и възрастни, овладяване на достъпни знания за света; стимулиране на способностите и творчеството; формиране на личностни качества, потребности и мотиви. През годините екипът на детското заведение затвърждава позициите на градината като много желан и привлекателен център за възпитание и обучение на деца от предучилищна възраст. Съвместната работа с родителската общност и държавни, общински, образователни и културни  институции, способства за изграждането на благоприятна среда и творческа атмосфера, в която се внедряват различни педагогически практики и иновативни модели, в подкрепа на личностното развитие на децата.

 

 

Актуални новини