ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

История

Детска градина „Божур” в гр.Сливен е открита през 1969г. Тогава носи името „Стефко Крайчев”.

   При откриването капацитетът на детската градина е сто деца, разпределени в две дневни и две нощни групи. Първата директорка Снежина Костова поставя основите на педагогическите нововъведения и експерименти. Детската градина е определена за базова на Сливенския регион по експериментиране и въвеждане на новата програма за възпитателна работа в детската градина. Тук се провеждат методичните сбирки между всички базови детски градини от Южна България. Провеждат се много открити практики пред колеги от цялата страна, пред родители и пред гости от чужбина.

  През 1979г. Митка Кусева става директор и продължава традицията на новаторство, която на свой ред предава на Мира Султанова- директор от 1985г. Под нейно ръководство добре обучения педагогически и помощен персонал успешно съчетават творчество и амбиция за възпитание и обучение на здрави и щастливи деца в ДГ „Божур”. През 1986г. е открит филиал към детската градина с две групи, понастоящем- четири.

   От 2000г ДГ „Божур” е колективен членна Международната организация за предучилищно образование ОМЕП. Създадена през 1948г,  приоритет в дейността на организацията е закрила, качествено образование и възпитание на децата. На конкурсите за учители- творци, организирани от регионалният комитет на ОМЕП е награден Данчо Костов в раздел „Изобразително изкуство”. В раздел „Художествено слово” са наградени Йорданка Кондева и Маргарита Стоилова.

   Трудът на директори и учители е достойно оценен. На Таня Ненова е оказана високата чест да присъства на прием, организиран от президента. Радка Янева- учител по музика е удостоена с почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета  през 2012г.

  Мира Султанова е удостоена с почетно отличие „Софроний Врачански” за директор на годината-2016г. Натрупаният тридесет годишен опит в работа за просперитета на ДГ „Божур” предава на Десислава Илиева, която през 2016г. става директор и продължава традицията детската градина да е място за изграждане на личности. Това е възможно само с обединените усилия на целия колектив. Зад отличната работа на учителите  стои и гл. учител Екатерина Стойчева- удостоена през 2018г. с почетно отличие „Софроний Врачански” за учител на годината.

Днес ДГ „Божур” е приютила под покрива си 245 деца обучавани и възпитавани от 34 души персонал.

През 2019г. ни предстои  щастливо събитие- 50-тия  рожден ден на детската градина.