ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, МЛЯКО
И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и  училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето. Предвидените в приложимата европейска законодателна рамка съпътстващи мерки, които се прилагат успоредно с доставката на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, дават възможност за опознаване на земеделските процеси, като по този начин осигуряват познания за изграждането на цялостна представа за отглеждането на плодове и зеленчуци и добиването на мляко.  Запознаването на децата с отглеждането на здравословни продукти, формира на по-късен етап в зрелия индивид устойчиво отношение и ангажираност към първоизточника на качествената храна – селското стопанство.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "Училищно мляко"
Мляко

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират

хранителните им навици.

Резултати: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

                        Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  "Училищен плод"

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова

подкрепа от ЕС.

Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене

 

Повече информация: Виж на:  https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/03/31/natsionalna_s_trategiia_za_p_rilagane_na_uchilishchni_skhem_i_za_perioda_2023_2024_20_28_2029_uchebna_godina.pdf

 

 

 

Обява за 2019г. по проект "Училищно мляко"  Виж на: http://bojur-sliven.com/download-19/

Обява за 2019г. по проект "Училищен плод"    Виж на: http://bojur-sliven.com/download-20/

Заповед за избор на заявител:  Виж на:   http://bojur-sliven.com/download-22/