ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

Състав на обществения съвет при ДГ "Божур"

1. Марина Данева - председател

2. Стефка Бурнева - член

3. Здравка Катилеева - представител на Община Сливен

4. Екатерина Желева - член

5. Станка Кунева - член