ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

    Детска градина „Божур“ отново е сред одобрените и през учебната 2023-2024г., ще работи по Национална програма "Хубаво е в детската градина". Иновативният проект „Прилагане на образователен модел „Целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа с 4-5 годишните деца в детската градина“- Педагогическа практика „Утринна приказка“ е продължение на концепцията на детската градина да надгражда, усъвършенства и предава натрупания опит, като образователен модел на ПП „Утринна приказка“. В проекта ще вземат  участие децата от двете втори групи – „Приятели“ и „Патиланци“, както и представители на семейната общност, училищната общност и колеги от детската градина. 

   Участието ни в проекта  ще позволи изграждането на творческа и интерактивна среда, прилагайки  целеполагащия модел на ПП „Утринна приказка“ в дейностите по „Изобразително изкуство“; „Музика“ и “Физическа култура“. Чрез планиране на споделеното четене и организиране на целеполагането в тематичното обучение ще бъдат използвани: подходящи ресурси за визуализация; реквизит за театър; материали за изобразителни, приложни и конструктивно – технически дейности; музикалния педагогически подход Орф-Шулверк  и двигателна дейност. Всички тези дейности ще повишат творческия потенциал на децата в контекста на театралното, музикалното и изобразителното изкуство.