ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

    Детска градина „Божур“ отново е сред одобрените и през учебната 2023-2024г., ще работи по Национална програма "Хубаво е в детската градина". Иновативният проект „Прилагане на образователен модел „Целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа с 4-5 годишните деца в детската градина“- Педагогическа практика „Утринна приказка“ е продължение на концепцията на детската градина да надгражда, усъвършенства и предава натрупания опит, като образователен модел на ПП „Утринна приказка“. В проекта ще вземат  участие децата от двете втори групи – „Приятели“ и „Патиланци“, както и представители на семейната общност, училищната общност и колеги от детската градина. 

   Участието ни в проекта  ще позволи изграждането на творческа и интерактивна среда, прилагайки  целеполагащия модел на ПП „Утринна приказка“ в дейностите по „Изобразително изкуство“; „Музика“ и “Физическа култура“. Чрез планиране на споделеното четене и организиране на целеполагането в тематичното обучение ще бъдат използвани: подходящи ресурси за визуализация; реквизит за театър; материали за изобразителни, приложни и конструктивно – технически дейности; музикалния педагогически подход Орф-Шулверк  и двигателна дейност. Всички тези дейности ще повишат творческия потенциал на децата в контекста на театралното, музикалното и изобразителното изкуство.


На 11.04.24г. децата от 2А група "Приятели" посетиха "Детския отдел" и "Къщата на куклите" в РБ "Сава Доброплодни" по проекта "Хубаво е в детската градина".


На 10.04.2024г. във втора А възрастова група "Приятели се проведе открита педагогическа практика на тема: "Музикално-творческо приказно пътешествие чрез метода Орф Шулверк - изработка на музикални инструменти и демонстрация с тях". Децата изработиха своите "Музикални играчки", които използваха в своите музикално-подвижни игри. Тази практика е по НП "Хубаво е в детската градина", чиято цел е изграждане на творческа среда за децата, прилагайки целеполагащия модел на ПП „Утринна приказка“ в дейностите по музика и изобразително изкуство.
 


На 13.03.24г. във втора Б възрастова група "Патиланци" се проведе открита педагогическа практика на тема: Изработване на "Феята на Пролетта". Тази практика е по НП "Хубаво е в детската градина", чиято цел е изграждане на творческа среда за децата, прилагайки целеполагащия модел на ПП „Утринна приказка“ в дейностите по музика. Децата показаха знанията си, както за пролетта така и музикалните си умения чрез прилагане на музикалният педагогически подход на Орф -Шулверк. Специален гост бе г-жа Светла Илиева от "Зона Май" Сливен. На практиката присъстваха, г-жа Десислава Илиева - Директор на детската градина, както и  колеги от градината. 

5


На 12 и 20 Март 2024г. учениците от 4В клас при ОУ "Димитър Петров", представиха драматизации на приказките "Медената питка" и "Косе босе" пред децата от двете втори групи  "Приятели" и "Патиланци" . Инициативата е свързана с прилагане на целеполагащия модел на ПП "Утринна приказка" и е част от заложените дейности по НП "Хубаво е в детската градина" - "Пътешествие в страната на приказките". Целта на проекта е да се повиши интереса на децата към приказките и да се обогати опита, познанията и уменията им към театралното изкуство. Децата си размениха подаръци, хапнаха от вкусната питка и обещаха отново да бъдат наши гости. Благодарим на учениците от ОУ "Димитър Петров"  и техните класни ръководители - Йорданка Добрева и Евгения Казакова за артистичното изпълнение и невероятните  емоции, които подариха на малчуганите от двете групи.


На 14.02.24г. във втора Б група "Патиланци" на ДГ "Божур"се проведе открита педагогическа практика на тема: "Рисуване върху платно на елемент от фолклорна носия". Тази практика е част от заложените дейности по проект "Хубаво е в детската градина", чиято цел е изграждане на творческа среда за децата, прилагайки целеполагащия модел на ПП „Утринна приказка“ в дейностите по изобразително изкуство. Специални гости бяха учениците от НХГ "Д. Добрович" гр. Сливен с ръководител г-жа Ирина Василева и колеги от детската градина.  Децата нарисуваха битова престилка по приказката "Мързеливата Богданка" а накрая поздравиха гостите, като изиграха МПИ "Весело хорце".