ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

 

 

През учебната 2021-2022г., детска градина „Божур“ е с одобрено проектно предложение по Национална програма "Успяваме заедно" Модул1: „Хубаво е в детската градина“.  В него ще вземат участие децата от двете първи групи - „Слънчогледи“ и „Мечо Пух и приятели“.

    С участието си в проект „Успяваме заедно”, съвместно с родителската общност, желаем да създадем среда, в която детето да се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно и която ще  даде възможност за развитие на потенциала на всяко дете.  Смятаме, че  този адаптационен модел ще осигури плавен преход от семейната среда към детската градина и ще я превърне детското заведение в предпочитано място за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие. Основните ни цели заложени в проекта са насочени към:

  • Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина и възрастовата група;
  • Изграждане на подкрепяща, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда, в която детето да изяви потенциала си;
  • Осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина;
  • Преодоляване на негативните преживявания и тревожността у децата при постъпване в детската градина;
  • Изграждане на умения за възприемане на литературни произведения и изразяване на отношение;
  • Обогатяване на речника и създаване на условия за ефективна речева активност и умения за общуване;
  • Създаване на партньорски взаимоотношения с родителската общност.