ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Дневен режим

ДЕТСКА ГРАДИНА „БОЖУР”, гр.СЛИВЕН

                                                                                                                                                                                           Утвърдил: Директор

                                                                                                                                                                                                                /Д.Илиева/

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧЕБНО ВРЕМЕ

 

15септември – 31 май

2020/2021г.

 

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

 I група

часове

II група

часове

Подг. групи

часове

1.

Дежурен учител на сборна група

 

 

2.

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ГРУПАТА 

Допълнителни форми- дейности по избор на децата, индивидуална работа и др.

Утринно раздвижване

 

6.30 - 8.00

 

 

6.30 - 8.00

 

 

6.30 - 8.00

 

3.

Сутрешна закуска

/разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

8.00 - 8.30

 

4.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ

Основни форми на педагогическо взаимодействие .

 

9.00 - 9.50

 

9.00 - 10.00

 

8.30 - 10.00

 

5.

ПОДКРЕПИТЕЛНА  ЗАКУСКА.

Време за почивка

 

10.00 - 10.30

 

 

10.00 - 10.30

 

 

10.00 - 10.30

 

 

6.

1. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие -

разходка, игра на площадките, театър, рождени дни , подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др

2.Допълнителни педагогически услуги/ танци, английски, карате, футбол/.

 

 

10.30 - 11.15

 

 

10.30 -11.15

 

 

10.30 - 12.00

7.

ОБЯД

11.30

11.30

12.15

8.

СЛЕДОБЕДЕН СЪН

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00-14.45

9.

СЛЕДОБЕДНА ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА

 

15.15

 

15.15

 

15.00

 

10.

1. Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

2.Допълнителни педагогически услуги

 

 

15.45 - 18.00

 

 

15.45 -18.00

 

 

15.30- 18.00

11.

Изпращане  на децата

16.30 - 18.30

16.30 - 18.30

16.30 - 18.30

12.

Дежурен учител  на СБОРНА ГРУПА

 

 

 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ

01 юни – 14 септември

2020/2021г.

 

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

 I група

часове

II група

часове

Подг. групи

часове

1.

Дежурен учител на сборна група

 

 

2.

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА НА ОТКРИТО 

Дейности по избор на децата. Утринно раздвижване

 

6.30 - 8.00

 

 6.30 - 8.00

 

6.30 - 8.00

 

3.

Сутрешна закуска

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

8.00 - 8.30

 

 

4.

Игри – подвижни, спортни, музикални, ролеви, стимулационни и др.

Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от детския учителя - наблюдения,експерименти,

затвърдяване и разширяване на знанията и уменията на децата

 

 

9.00 - 9.50

 

 

9.00 - 10.00

 

 

8.30 - 10.00

 

5.

ПОДКРЕПИТЕЛНА  закуска

Време за почивка.

 

 

10.00 - 10.30

 

 

10.00 - 10.30

 

 

10.00 - 10.30

 

 

 

6.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – игри, разходка, екскурзии, игра на площадките, театър,рождени дни.

Каране на колела и тротинетки -по велоалеята в двора на ДГ

Закалителни процедури - слънчеви и водни бани, игри с вода на двора на ДГ.

 

 

 

10.30 - 11.15

 

 

 

10.30 -11.15

 

 

 

10.30 - 12.00

7.

Обяд

11.30

11.30

12.15

8.

Следобеден сън

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00-14.45

 

9.

Следобедна подкрепителна  закуска

 

15.15

 

15.15

 

15.00

 

10.

Игри на двора

Дейности по избор на децата.

Изпращане на децата

 

15.45 - 18.30

 

15.45 -18.30

 

15.30- 18.30

 

11.

Дежурен учител  на СБОРНА ГРУПА