ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

II "Б" група "Слънчогледи"

Екип:  старши учител -  Катя Момчилова

             главен учител -   Екатерина Стойчева - Петкова

             помощник възпитател - Нели Петрова

Екипът на групата  работи  с Познавателните книжки на "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника"

Групата  работи по Проект Педагогическа практика  “Утринна приказка“

Виж на https://slunchogledibojur.blogspot.com


             СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
СУТРИН  ПС - Околен свят ПС- БЕЛ   ПС- БЕЛ ПС- Околен свят  ПС- Математика
СУТРИН

 ПС- Физическа 

        култура

ПС- Музика   ПС-Музика ПС- Изобразително     изкуство ПС - КиТ  
СУТРИН        ПС- Физическа култура  
СЛЕДОБЕД ПС- КиТ 

 ПС- Физическа 

   култура

 ПС- Математика

 ПС- Изобразително

    изкуство

ПС - Физическа

       култура

 

ПС- педагогическа ситуация

Към седмичното разпределение от 13 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба№5 от 03.06.2016г. са добавени  3ситуации:

  • 1 ситуация по Математика
  • 1 ситуация по Конструиране и технологии
  • 1 ситуация по Физическа култура