ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Документи

I. Административни услуги - 1. Удостоверение за завършена подготвителна група /изтеглете от "прикачени документи".след като кликнете на "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 1"/

                                            2. Дубликати /изтеглете от "прикачени документи", след като кликнете на "АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 2"/

II. Обявления за набиране на предложения за доставка на продукти по "Схема "Училищен плод" и "Схема "Училищно мляко", както и заповедта за избор на доставчик/заявител, можете да намерите в прикачените файлове на раздел"Документи"

 

III.Телефони за контакти, в случаи на дете-жертва или в риск от насилие:

1. Тел.112 -национална система

2. 044/ 62- 57- 25;   044/62- 50- 83 - Отдел "Закрила на детето" - Сливен

3. 044/611 - 020 , г-жа Илонка Толева, РУО - Сливен