ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Мисия и визия

Мисията на ДГ "Божур" е:

-да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

-да създава благоприятна среда за неговото развитие;

-да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

- да стимулира и убеждава родителите и общественноста, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст.


Визия

- ДГ "Божур" ще бъде място, където детето ще се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно;

- Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие; 

- Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа;

- Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище и са удовлетворени от работата си.