ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Екип

   Директор - Десислава Илиева


ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Състои се от:

  • 1 главен учител ;  5 старши учители;  10 учители
  • В централна сграда  - 8 учители
  • В сградата на ул. "Владислав Очков" 9  - 8 учители

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

       Помощник възпитателите в детската градина са 9 на брой, - в централната градина, - в сградата на  ул." Вл.Очков". Всички те имат изградени умения за екипна работа с учителите на групите, а през март  2018г. завършват тримесечен курс за допълнително обучение за Поддържаща квалификация на помощник- възпитатели в детските градини и заведения.  Издадени са им удостоверения от ДИПКУ към  Тракийски университет гр. Ст. Загора.


 КУХНЕНСКИ БЛОК

  • Румяна Георгиева - главен готвач
  • Йорданка Банова -  готвач
  • Димитринка Димитрова- помощник- готвач
  • Пламен Петков - общ работник

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ