ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

 

Детската градина е хубаво място за децата, но те в началото просто не го знаят”

     Детската градина или ясла за първи път в живота отделя детето от семейната среда и родителите. Те са първата причина за промяната на динамичния стереотип на детето, създаден до този момент. Непознатата обстановка, контактът с непознати възрастни и деца, различният микроклимат и режим на хранене, бодърстване и сън, се приемат доста трудно от децата. Пред тях се поставят и редица изисквания от хигиенен, възпитателен и образователен характер, към които те не са привикнали. Всичко това поставя детският организъм пред известно изпитание и напрежение. Може да се наруши храненето и съня на детето, емоционалното му състояние, активността в игрите и да зачестят заболяванията.

    Най-подходящата възраст да тръгне детето на детска градина според повечето педиатри е след като навърши три години, а само в случай когато няма кой да се грижи за него е подходящо да бъде записано на детска ясла. Записването на ясла е по-подходящо да стане след навършване на 1 год. и 6 м.  и най-подходящия сезон за постъпване е пролетта. Предстоящите пролетни и летни дни са важни за укрепване на здравето на малкото дете, въпреки стресовата промяна в живота му и раздялата със родителите.