ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

I "Б" група "Патиланци"

Екип:   учителМарина Лесева

              учител - Николина Петкова

            помощник възпитател - Христина Иванова

Екипът на групата  работи  с Познавателни книжки  "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника" 

Екипът на групата работи по Проект  Педагогическа практика "Утринна приказка"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

СУТРИН

ПС 

БЕЛ

ПС

Математика

 

ПС

Околен свят

   

 

 ПС

БЕЛ

   

ПС

Изобразително

изкуство  

СУТРИН

ПС 

 КиТ

 ПС

Околен свят 

ПС

Математика 

ПС 

КиТ

 

ПС 

 ФК

  

СУТРИН

   ПС ФК      

СЛЕДОБЕД

ПС

Изобразително

изкуство 

ПС

Музика

 

ПС

Музика

 

ПС 

 ФК

 

ПС

ФК

 

                  

ПС - педагогическа ситуация

Към седмичното разпределение от 11 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016г. са добавени 5 ситуации:

  • 1 ситуация по БЕЛ
  • 1 ситуации по Околен свят
  • 1 ситуация по Математика
  • 1 ситуация по Конструиране и технологии
  • 1 ситуация по Физическа култура