ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

В периода от  16-18 март 2023г. в гр. Русе се състоя Национална научно-практическа конференция "75 години Световна организация ОМЕП: Предучилищното образование в България в перспективата на международния педагогически опит". В конференцията взе участие Мария  Стоянова, учител в ДГ „Божур“, която изнесе доклад на тема: „Мултифункционална роля и значение на народните подвижни игри за повишаване на физическата дееспособност  при 6-годишните деца“.