ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

На 23.06.2023г., в зала Сливен се състоя IV-та Регионална среща на клубове “Млади възрожденци”. В нея взеха участие деца, учители и членове на клуб “ Млади възрожденци” от ДГ “Божур” гр.Сливен.