ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

III "Б" група "Слънчогледи"

Екип:  старши учител -  Катя Момчилова

             главен учител -   Екатерина Стойчева - Петкова

             помощник възпитател - Нели Петрова

Екипът на групата  работи  с Познавателните книжки на "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника"

Групата  работи по Проект Педагогическа практика  “Утринна приказка“

Виж на https://slunchogledibojur.blogspot.com


             СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА  ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
СУТРИН

ПС- Околен свят

ПС- Физическа култура

 

ПС- Математика

ПС- Физическа култура

ПС- Музика

 

ПС - Български език и литература 

ПС- Изобразително изкуство

 ПС- Физическа култура

ПС – Български език и литература 

 ПС- Изобразително изкуство

 ПС- Околен свят

ПС -Математика

ПС- Конструиране и технологии 

 
СЛЕДОБЕД

ПС- Физическа култура

ПС - Музика

ПС -Български език и литература 

ПС-Български език и литература 

ПС- Конструиране и технологии 

 

ПС- педагогическа ситуация

 Към седмичното разпределение от 15 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба№5 от 03.06.2016г. са добавени  3 ситуации:

  • 2 ситуации по БЕЛ;
  • 1 ситуация по Физическа култура