ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

II"Б" група "Патиланци"

Екип:   учителМарина Лесева

              учител - Николина Петкова

            помощник възпитател - Христина Иванова

Екипът на групата  работи  с Познавателни книжки  "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника" 

Екипът на групата работи по Проект  Педагогическа практика "Утринна приказка"

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

СУТРИН 

 

  

ПС - Околен свят

   

ПС - Физическа 

култура

 

 

 

 

ПС - Български език и литература

 

ПС - Музика

 

 

 

 

ПС - Български език и литература

 

ПС - Музика

 

 

 

 ПС- Околен свят    

 

ПС - Изобразително изкуство

 

ПС - Физическа        култура  

ПС- Математика 

 

ПС - Конструиране и Техологии

 

 

 

СЛЕДОБЕД

ПС - Конструиране и Технологии 

ПС - Физическа култура 

ПС - Математика 

ПС - Изобразително изкуство

ПС - Физическа култура  

ПС - педагогическа ситуация

 Към седмичното разпределение от 13 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016г. са добавени 3 ситуации:

  • 1 ситуация по Математика
  • 1 ситуация по Конструиране и технологии
  • 1 ситуация по Физическа култура