ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

I"Б" група "Смехорани"

Екип:  старши учител  - Цена Атанасова

                           учител - Мима Павлова

            помощник възпитател - Вяра Турсунлийска

Екипът на групата работи с Познавателни книжки "Златно ключе" на Издателство "Бит и Техника" 

Групата успешно работи по Проект Педагогическа практика  “Утринна приказка“


СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СУТРИН

 

ПС - Български език и литература

  

ПС - Конструиране и  Технологии

 

 

ПС- Математика

 

ПС - Околен свят

 

ПС- Физическа

 култура

ПС- Околен свят

  

 

ПС- Математика

 

ПС- Български език и литература

 

ПС - Конструиране и Технологии

 

ПС- Изобразително

изкуство

  

ПС - Физическа 

култура

 

СЛЕДОБЕД

 

ПС- Изобразително

изкуство 

 ПС - Музика

 ПС - Музика

 ПС - Физическа

 култура

 

ПС- Физическа 

култура

 

 

ПС - Педагогическа ситуация

 Към седмичното разпределение от 11 ситуации по чл.27, ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016г. са добавени 5 ситуации:

  • 1 ситуация по БЕЛ
  • 1 ситуации по Околен свят
  • 1 ситуация по Математика
  • 1 ситуация по Конструиране и технологии
  • 1 ситуация по Физическа култура